Dec Hx Oct Char   Dec Hx Oct Html Chr Dec Hx Oct Html Chr Dec Hx Oct Html Chr  
  0 0 000 NULL (null) 32 20 040   Space 64 40 100 @ @ 96 60 140 ` `  
  1 1 001 SOH (start of heading) 33 21 041 ! ! 65 41 101 A A 97 61 141 a a  
  2 2 002 STX (start of text) 34 22 042 " " 66 42 102 B B 98 62 142 b b  
  3 3 003 ETX (end of text) 35 23 043 # # 67 43 103 C C 99 63 143 c c  
  4 4 004 EOT (end of transmission) 36 24 044 $ $ 68 44 104 D D 100 64 144 d d  
  5 5 005 ENQ (enquiry) 37 25 045 % % 69 45 105 E E 101 65 145 e e  
  6 6 006 ACK (acknowledge) 38 26 046 & & 70 46 106 F F 102 66 146 f f  
  7 7 007 BEL (bell) 39 27 047 ' ' 71 47 107 G G 103 67 147 g g  
  8 8 010 BS (backspace) 40 28 050 ( ( 72 48 110 H H 104 68 150 h h  
  9 9 011 TAB (horizontal tab) 41 29 051 ) ) 73 49 111 I I 105 69 151 i i  
  10 A 012 LF (NL line feed, new line) 42 2A 052 * * 74 4A 112 J J 106 6A 152 j j  
  11 B 013 VT (vertical tab) 43 2B 053 + + 75 4B 113 K K 107 6B 153 k k  
  12 C 014 FF (NP form feed, new page) 44 2C 054 , , 76 4C 114 L L 108 6C 154 l l  
  13 D 015 CR (carriage return) 45 2D 055 - - 77 4D 115 M M 109 6D 155 m m  
  14 E 016 SO (shift out) 46 2E 056 . . 78 4E 116 N N 110 6E 156 n n  
  15 F 017 SI (shift in) 47 2F 057 / / 79 4F 117 O O 111 6F 157 o o  
  16 10 020 DLE (data link escape) 48 30 060 0 0 80 50 120 P P 112 70 160 p p  
  17 11 021 DC1 (device control 1) 49 31 061 1 1 81 51 121 Q Q 113 71 161 q q  
  18 12 022 DC2 (device control 2) 50 32 062 2 2 82 52 122 R R 114 72 162 r r  
  19 13 023 DC3 (device control 3) 51 33 063 3 3 83 53 123 S S 115 73 163 s s  
  20 14 024 DC4 (device control 4) 52 34 064 4 4 84 54 124 T T 116 74 164 t t  
  21 15 025 NAK (negative acknowledge) 53 35 065 5 5 85 55 125 U U 117 75 165 u u  
  22 16 026 SYN (synchronous idle) 54 36 066 6 6 86 56 126 V V 118 76 166 v v  
  23 17 027 ETB (end of trans. block) 55 37 067 7 7 87 57 127 W W 119 77 167 w w  
  24 18 030 CAN (cancel) 56 38 070 8 8 88 58 130 X X 120 78 170 x x  
  25 19 031 EM (end of medium) 57 39 071 9 9 89 59 131 Y Y 121 79 171 y y  
  26 1A 032 SUB (substitute) 58 3A 072 : : 90 5A 132 Z Z 122 7A 172 z z  
  27 1B 033 ESC (escape) 59 3B 073 &#59; ; 91 5B 133 [ [ 123 7B 173 { {  
  28 1C 034 FS (file separator) 60 3C 074 &#60; < 92 5C 134 &#92; \ 124 7C 174 &#124; |  
  29 1D 035 GS (group separator) 61 3D 075 &#61; = 93 5D 135 &#93; ] 125 7D 175 &#125; }  
  30 1E 036 RS (record separator) 62 3E 076 &#62; > 94 5E 136 &#94; ^ 126 7E 176 &#126; ~  
  31 1F 037 US (unit separator) 63 3F 077 &#63; ? 95 5F 137 &#95; _ 127 7F 177 &#127; DEL  

 
Extended ASCII Codes

Geleidelijk aan werd de vraag naar meer en extra (non-printing) karakters groter waarvoor de standaard ASCII tabel geen oplossing bood. Zoals met zo veel technologieen duurde het even voordat deze extra karakters werden gedefinieerd in zogenaamde extended ASCII karakter sets. Er bestaan een aantal van deze sets. De meest populaire staat hieronder afgebeeld.
 
 
   

 
Euroteken

Onderstaand euroteken wordt alleen ondersteund indien u het euroteken op uw pc heeft geïnstalleerd. Heeft u geen euroteken geïnstalleerd dan kunt u er ook voor kiezen om gewoon 'euro' te schrijven, of om het euroteken grafisch (d.m.v. een afbeelding) weer te geven.
 
 
      €     &euro;